Gesprekscyclus betekenis

Wat is een gesprekscyclus?

De gesprekscyclus, ook wel de HR-cyclus of gesprekkencyclus genoemd, omvat alle momenten waarop leidinggevende met medewerkers praten over hun ontwikkeling. Wij noemen het het liefst de gesprekscyclus, aangezien de term HR-cyclus doet vermoeden dat de HR-afdeling hier altijd bij betrokken is, wat absoluut niet zo hoeft te zijn. De meeste gesprekken binnen de cyclus worden namelijk gevoerd tussen medewerker en leidinggevende. Aan de HR-afdeling wel de taak om het proces van de gesprekscyclus te bewaken.

Hoe kan je zo'n cyclus inrichten?

De gesprekscyclus kan op verschillende manieren worden ingericht. Zo werken veel organisaties nog met een traditionele jaarcyclus. In deze traditionele gesprekscyclus vind je drie vaste momenten terug:

  1. Aan het begin van het jaar stel je samen doelen op tijdens het doelengesprek of planningsgesprek. 

  2. Halverwege het jaar bespreek je deze doelen in een voortgangsgesprek of functioneringsgesprek.

  3. Aan het einde van het jaar evalueer je de doelstellingen in een beoordelingsgesprek

Steeds meer organisaties stappen af van deze traditionele gesprekscyclus en deze traditionele manier van beoordelen. Zij voeren het nieuwe beoordelen in. Dit wordt ook wel de ‘gesprekscyclus nieuwe stijl’ genoemd. Dit houdt in dat medewerkers veel meer zelf de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling en daarbij zijn de drie vaste gespreksmomenten per jaar verleden tijd. De gesprekscyclus is veel meer continu. Medewerkers en leidinggevenden zijn dus continu met elkaar in gesprek over groei en ontwikkeling.

Hoe kan een tool voor Performance Management dit proces ondersteunen?

Het is belangrijk om de gesprekscyclus nieuwe stijl te ondersteunen met een goede tool. Vooral voor de jongere generatie is dit een absolute must. Doordat zij met technologie zijn opgegroeid weten zij als geen ander hoe zij hiermee om moeten gaan. De borging in een tool zorgt ervoor dat het proces een stuk laagdrempeliger wordt. Daarnaast is het door middel van een tool op ieder moment duidelijk waar je staat en deel je het gehele proces makkelijk op in kleine stukjes. De doelenmodule van Treams kan je daarbij helpen. 

Oh nee! Wacht even!

Meld je, net als 100+ anderen, aan voor onze gratis masterclass ‘stap voor stap naar een nieuwe HR-cyclus’.

Gratis aanmelden!

Gratis masterclass

Stap voor stap naar een nieuwe HR-cyclus