OKR uitgelegd: betekenis en OKR methode

Wat is okr of de okr-methode?

De OKR-methode (afkorting voor ‘objectives and key results’) is een methode om doelstellingen van je organisatie, okr’s, te koppelen aan meetbare resultaten. Deze OKR-methode is ontworpen om organisaties te helpen om belangrijke doelen te stellen en te behalen. Met OKRs wordt het eenvoudiger om strategische doelen intern te communiceren zodat iedereen weet wat de koers is en medewerkers zelf hun doelen hierop af kunnen stemmen. Simpel gezegd moeten er twee vragen beantwoord worden:

  • Wat wil ik bereiken?
  • Hoe weet ik of de doelen zijn bereikt? Oftewel: wat zijn mijn okr doelstellingen?

De OKR-methode kan bedrijven helpen om op koers te blijven in een snel veranderende industrie, terwijl het toch innovatie aanmoedigt. Een voorbeeld van een industrie dat de okr methode dan ook veel gebruikt, is die van technologiebedrijven.

OKRs ondersteunen een doel of visie, moeten meetbaar, transparant, flexibel en ambitieus zijn. Daarnaast nodigen OKRs medewerkers uit om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Let wel: OKRs zijn nooit gekoppeld aan vergoedingen of prestatiebeoordelingen.

Hoe gebruik je de OKR-methode?

OKRs beginnen bij de missie en visie van de organisatie. ze bevatten meestal drie (bij kleine organisaties) tot vijf (bij grote organisaties) doelstellingen op hoog niveau, met daarbij drie tot vijf belangrijke, concrete, specifieke en meetbare acties voor iedere doelstelling. Om doelstellingen te kunnen koppelen aan meetbare resultaten die richting geven, worden OKRs altijd op drie niveaus gedefinieerd: bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. Over de meetbaarheid van deze doelen mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Kortom, wat is het doel, welke key results hangen hieraan en welke initiatieven ondersteunen de doelstellingen?
In onderstaand model leggen we eenvoudig uit hoe de OKR-methode werkt en wordt okr uitgelegd.

OKR methode uitgelegd

Objectives

Objectives
Het begint allemaal met het formuleren van de ‘objectives’. Dit zijn lange termijndoelen die voortkomen uit de missie en visie van de organisatie. Vaak zijn objectives gesteld op jaarbasis en op kwartaalbasis.
Belangrijkste kenmerken van ‘objectives’ en het werken met doelen/okr zijn:

1. Aligned
Objectives moeten altijd in lijn zijn met de organisatiedoelen en het uiteindelijke doel van de organisatie ondersteunen.


2. Hoge impact
Objectives moeten altijd dingen zijn die, als je ze behaalt, een enorm positief effect zullen hebben op de gehele organisatie. Het behalen van groepsdoelstellingen zou een reden moeten zijn voor een feestje.


3. Tijdsgebonden
Door ‘objectives’ te stellen voor korte termijn creëer je focus. Dit helpt niet alleen om snel te ontdekken wat wel en niet werkt, maar stelt je ook in staat om van koers te veranderen wanneer nodig.

Key results

Zodra de objectives geformuleerd zijn is het tijd om hier key results aan te hangen. Deze key results hebben altijd een duidelijke link met de objective. Stel jezelf daarbij altijd de vraag: ‘wanneer ik dit key result behaal, heeft dit dan invloed op mijn objective?’

De belangrijkste kenmerken van key results:


1. Specifiek en meetbaar
Key results moeten specifiek zijn en een duidelijk omschreven reikwijdte hebben. Ze zijn altijd meetbaar en bevatten een begin- en eindpunt. Dit kunnen zowel getallen, als percentages of waarden zijn.


2. Hoge impact
Key results moeten een grote verandering weerspiegelen. Iets dat de rest van de organisatie zal merken als je deze doelstelling behaalt. Denk groot! Wanneer ze te makkelijk te bereiken zijn, zijn ze niet uitdagend genoeg.


3. Beïnvloedbaar
Key results zijn geen actiepunten. Het moet iets zijn waar je geen controle over hebt maar wel invloed op hebt. Een goed voorbeeld daarvan is het schrijven van 3 landingspagina’s. Dat is een taak, en dus geen goed voorbeeld van een key result. Het behalen van 2000 views op een landingspagina is een beter voorbeeld. Hier heb je geen controle over, maar wel invloed op.

Initiatives

Tot slot stel je to do’s op om je key results te behalen. Dit worden ook wel ‘initiatives’ genoemd.
De belangrijkste kenmerken van initiatives:

1. Specifiek
Een initiative moet altijd specifiek zijn. De reikwijdte moet duidelijk worden gedefinieerd en de eigenaar moet duidelijk weten wat hij moet doen om deze to do af te kunnen vinken. Het initiative moet concrete werkwoorden omvatten als schrijven, lanceren, bezoeken.

2. Binnen controle
Waar een key result geen actiepunten is, is een initiative dit wel. Je moet dan ook de volledige controle hebben over deze initatives. Dit betekent dat je ze kan voltooien en dat ze niet afhankelijk zijn van iets of iemand anders.

Alle neuzen dezelfde kant op met team en company OKRs in Treams! 🚀

Wat zijn de voordelen van de OKR-methode?

1. Zakelijke impact
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die OKR gebruiken effectiever zijn in hun werk dan medewerkers die geen OKR gebruiken. Het gebruik van OKR leidt tot betere prestaties en meer verkopen.

2. Culturele voordelen
OKR zorgt voor focus, verantwoordelijkheid, transparantie en afstemming binnen een organisatie. Dit alles leidt tot betere prestaties en een hogere medewerkersbetrokkenheid. Een culturele omslag dus.

3. Strategische afstemming
OKR helpt managers en medewerkers om alle inspanningen op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie binnen dezelfde richting beweegt.

4. Gerichte uitvoering
OKR zorgt ervoor dat je je kan concentreren op wat het belangrijkste is door prioriteit te geven aan het werk dat de meeste impact heeft op de organisatie.

5. Betrokken medewerkers
Medewerkers presteren beter wanneer ze een doel nastreven. OKR helpt om het grotere plaatje te communiceren op een manier die iedereen begrijpt. Hierdoor weten medewerkers wat zij kunnen bijdragen aan dit grote geheel en voelen zij zich meer betrokken.

De geschiedenis van de OKR-methode

OKR bestaat al sinds de jaren 70. Het concept is oorspronkelijk bedacht door Andrew Grove, maar John Doerr (een van de eerste investeerders in Google) maakte het pas echt populair. OKR werd al snel een belangrijk aandachtspunt voor Google, en daarna volgden bedrijven als LinkedIn, Twitter, Dropbox, Spotify, AirBnB en Uber.

De beste OKR software

Teams met heldere en transparante doelen maken betere beslissingen. In Treams stel je de team- en organisatie OKRs op en volg je eenvoudig de voortgang. Maak bedrijfsdoelen transparant en help teams om hun doelen te behalen. Zo creëer je alignment en verhoog je de betrokkenheid rondom de gestelde doelen. Plan nu direct jouw demo in met Treams en ervaar zelf wat de tools van dit bedrijf voor jou kunnen betekenen!