Security & privacy bij Treams

Gegevensbeveiliging is van cruciaal belang voor alles wat we bij Treams doen. We gebruiken de hoogste normen voor gegevensbeveiliging voor een veilig gebruik van ons platform.

GDPR-compliant

Treams is GDPR-compliant. Data in het Treams platform wordt altijd opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

ISO27001

Amazon Web Services is gekozen als preferred supplier voor Treams. Data opslag en verwerking vindt daar plaats. Amazon Web Services is ISO27001 gecertificeerd.

Single Sign On

SAML (Single Sign on) met 2-factor autenticatie is beschikbaar.

Minimaal één keer per jaar wordt een penetration test uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op verzoek te verkrijgen.

Minimaal één keer per kwartaal wordt een uitgebreide audit uitgevoerd op basis van ons intern privacy & security beleid. Dit beleid bevat technische en organisatorische maatregelen.

Treams voldoet aan de eisen van de avg-wetgeving en dit wordt continu extern getoetst.

Met verschillende rollen en permissieniveau’s in Treams bepaal je zelf de juiste autorisatieniveau’s.

Communicatie met Treams is altijd versleuteld (TLS).

Back-ups worden opgeslagen bij Amazon Web Services. Per uur is een back-up via logbestand (voor point-in-time restore) beschikbaar. En per dag een volledige back-up. Back-ups worden tot 7 dagen terug bewaard en worden versleuteld opgeslagen.