Treams

treams - hr & talent application

Microlab 5e verdieping
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven
Nederland

Bel: +31(0)40 – 744 08 88
Mail: info@treams.nl

Opvolging geven aan de ontwikkelafspraken met medewerkers is in Treams eenvoudig en leuk. Treams telt de talenten binnen een team of de hele organisatie op om te zien waar de kwaliteit en het potentieel zich bevinden. Ook zet Treams de huidige situatie af tegen jouw toekomstplannen zodat jij weet waar je op kunt sturen.

002_0014

Persoonlijk ontwikkeltraject

002_0006

Interne recruitment

002_0005

Opvolgingsplanning

002_0016

Strategische personeelsplanning

001_0001

Potentieel matrix

002_0011

Meet kwaliteit

001_0009

Alle ambities en talenten in beeld

001_0005

Instroom, doorstroom en uitstroom

002_0010

 

inzicht in opvolgingsplanning

Op organisatie, regio, landelijk dan wel internationaal niveau geeft Treams inzicht in wie welke stappen wil en kan zetten in de toekomst. Met een slimme rapportage is dat snel duidelijk; dat maakt het mogelijk om voor te sorteren op een adequate in-, door- en uitstroom. Ook geeft Treams inzicht in ambitie en potentie: wie staat er klaar om sleutelposities in te vullen?

002_0005

 

focus op de volgende stap

In Treams heeft elke medewerker een persoonlijk ontwikkeltraject. Dat laat zien wat de ambities zijn van de medewerker nu en op de lange termijn. Door het stellen van de juiste vragen in Treams, ontstaat in samenspraak met de leidinggevende een helder beeld van iemands volgende stap. Dat kan zowel horizontaal als verticaal zijn.
Op elk moment kan het ontwikkeltraject van een medewerker worden bijgestuurd. Als de omstandigheden veranderen of als er nieuwe inzichten zijn. Het ontwikkelgesprek kan zo vaak gehouden worden als nodig of wenselijk is.

002_0014

 

toekomst gericht sturen

De Treamatrix geeft inzicht in het potentieel en de performance van medewerkers. Op organisatie niveau is dit een krachtige analyse van de aanwezige kwaliteit en potentieel. Zeker wanneer deze wordt geplot en vergeleken met wat in de toekomst nodig is. Je krijgt direct dieper inzicht in wat nodig is om de doelen voor de komende jaren te verwezenlijken. Moet de focus bijvoorbeeld liggen op behoud van talent, of op instroom van nieuw talent? Of juist een combinatie? Met Treams kun je strategische HR vraagstukken op een hoger niveau beantwoorden.

onze ervaring laat u groeien